اخبار وردپرس

20 موضوع در این تالار قرار دارد

 1. WordPress 5.3 Beta 3

  • 0 پاسخ
  • 29 بازدید
 2. People of WordPress: Alice Orru

  • 0 پاسخ
  • 23 بازدید
 3. The Month in WordPress: September 2019

  • 0 پاسخ
  • 22 بازدید
 4. WordPress 5.3 Beta 2

  • 0 پاسخ
  • 27 بازدید
 5. WordPress 5.3 Beta 1

  • 0 پاسخ
  • 19 بازدید
 6. People of WordPress: Abdullah Ramzan

  • 0 پاسخ
  • 19 بازدید
 7. WordPress 5.2.3 Security and Maintenance Release

  • 1 پاسخ
  • 49 بازدید
 8. People of WordPress: Abdullah Ramzan

  • 0 پاسخ
  • 33 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 50 بازدید
 9. One-third of the web!

  • 0 پاسخ
  • 72 بازدید
 10. WordPress 5.1.1 Security and Maintenance Release

  • 0 پاسخ
  • 61 بازدید
 11. The Month in WordPress: February 2019

  • 0 پاسخ
  • 59 بازدید
 12. WordPress 5.1 “Betty”

  • 0 پاسخ
  • 54 بازدید
 13. WordPress 5.1 RC2

  • 0 پاسخ
  • 55 بازدید
 14. WordPress 5.1 Release Candidate

  • 0 پاسخ
  • 72 بازدید
 15. WordPress 5.0.3

  • 2 پاسخ
  • 78 بازدید
 16. WordPress 5.1 Beta 1

  • 0 پاسخ
  • 58 بازدید
 17. WordPress 5.0.3 Maintenance Release

  • 0 پاسخ
  • 54 بازدید
 18. WordPress 5.0.2 Maintenance Release

  • 0 پاسخ
  • 61 بازدید
 19. WordPress 5.0.1 Security Release

  • 0 پاسخ
  • 60 بازدید