ویندوز

12 موضوع در این تالار قرار دارد

 1. Windows 10 AIO 1903 Build 18362.388 October 2019 ویندوز 10

  • 0 پاسخ
  • 24 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 15 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 14 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 16 بازدید
 2. Windows 10 AIO 1903 Build 18362.329 August 2019 ویندوز 10

  • 0 پاسخ
  • 25 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 32 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 25 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 96 بازدید
 3. Windows 10 AIO RS5 1809 Build 17763.292 ویندوز 10

  • 0 پاسخ
  • 60 بازدید
 4. Microsoft Windows 7 SP1 Ultimate December 2018 ویندوز 7

  • 0 پاسخ
  • 52 بازدید
 5. Windows 8.1 Enterprise x64 December 2018 ویندوز 8.1

  • 1 پاسخ
  • 50 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 63 بازدید