امنیت در SQL Server

12 موضوع در این تالار قرار دارد

 1. ‫ امنيت SQL SERVER – قسمت آخر – امنيت SQL SERVER EXPRESS

  • 0 پاسخ
  • 46 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 27 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 24 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 27 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 30 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 18 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 23 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 22 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 28 بازدید
 2. ‫ امنيت SQL SERVER – قسمت سوم – SCHEMA ها

  • 0 پاسخ
  • 24 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 28 بازدید
 3. ‫ امنيت SQL SERVER – قسمت اول – نماي كلي

  • 0 پاسخ
  • 26 بازدید