PHP

در این بخش میتوانید درباره مطالب مربوط به PHP بحث و گفتگو کنید.

5 موضوع در این تالار قرار دارد

 1. PHP 7.4.0RC1 Released!

  • 0 پاسخ
  • 51 بازدید
 2. PHP 7.1.32 Released

  • 1 پاسخ
  • 48 بازدید
 3. PHP 7.2.22 Released

  • 1 پاسخ
  • 46 بازدید
 4. PHP 7.3.9 Release Announcement

  • 1 پاسخ
  • 103 بازدید
 5. PHP 7.4.0beta4 released!

  • 0 پاسخ
  • 51 بازدید